Terminai ir taisyklės

SVEČIŲ NAMŲ “LAVENDER INN GUEST HOUSE” VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios vidaus tvarkos taisyklės nustato apgyvendinimo sąlygas, svečių pareigas ir teises, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus.

Kiekvienas svečių namuose užsiregistravęs asmuo yra laikomas susipažinęs ir įsipareigojęs laikytis vidaus tvarkos taisyklių, pasirašydamas po jomis, bei privalo su jomis supažindinti kartu atvykusius asmenis, bei užtikrinti, jog šie jų laikytųsi.

SVEČIŲ ATVYKIMAS, IŠVYKIMAS

 • Registracija vyksta nuo 14.00 val., išregistravimas iki 12.00 val.
 • Jei svečiai pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., privalo atsiklausti svečių namų registratūros darbuotojų, ar yra tokia galimybė.
 • Svečiai yra registruojami tik pateikę galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildę svečio apgyvendinimo kortelę.
 • Išvykdamas svečias privalo kambario raktą grąžinti į svečių namų registratūrą. Sugadinus, pametus, ar kitaip praradus raktą, svečias privalo sumokėti 10 € baudą.
 • Išvykdamas svečias privalo susimokėti už apgyvendinimo paslaugas, jei anksčiau nesusimokėjo, taip pat privalo susimokėti už mini baro ar kitas paslaugas, jei jomis naudojosi.

MOKĖJIMO NUOSTATAI

 • Visi užsakymai privalo būti garantuoti kreditine kortele (patikrinamas kortelės galiojimas ir galimybė įvykdyti mokėjimą). Mokėti už apgyvendinimo paslaugas ir papildomas svečių namų teikiamas paslaugas galima viešnagės metu – grynaisiais pinigais arba mokėjimo kortele.
 • Taip pat galima atlikti išankstinį bankinį pavedimą, pervedant visą apgyvendinimo sumą į nurodytą svečių namų sąskaitą iš savo pasirinkto banko.
 • Atsiskaitymai priimami iš „Mastercard“, “Maestro”, „Visa”, “Visa Electron”, “VPAY” kortelių.

UŽSAKYMO ATŠAUKIMO TAISYKLĖS

 • Svečias gali atšaukti užsakymą nemokamai iki 3 dienų (imtinai) iki numatytos atvykimo datos.
 • Svečias turės sumokėti visą apgyvendinimo kainą, jei užsakymas atšaukiamas likus mažiau nei 3 dienoms iki atvykimo. Jei svečias neatvyksta, jam teks sumokėti visą apgyvendinimo sumą.
 • Svečias turi iš anksto sumokėti visą apgyvendinimo kainą likus 3 dienoms iki atvykimo.

BAGAŽO SAUGOJIMO TAISYKLĖS

 • Bagažo saugojimo paslauga gali naudotis visi svečiai, kurie laikinai apsistoja svečių namuose.
 • Kiekvienas paliekamas saugoti lagaminas turi turėti etiketę, kurioje yra parašytas lagamino savininko vardas, pavardė ir kambario, kuriame apsistojęs svečias, pavadinimas. Lagaminas yra grąžinamas asmeniui, kurio vardu yra paliktas, ir kuris pateikia asmens tapatybę įrodantį dokumentą.
 • Prašome vertingus ir brangius daiktus laikyti specialiuose seifuose, kurie yra kiekviename kambaryje. Svečių namai neatsako už kambariuose ar kitose svečių namų vietose paliktus daiktus.
 • Atsakomybę už lagamine paliktus daiktus prisiima lagamino savininkas. Svečių namai “Lavender Inn” neatsako už lagamino ar jame esančių daiktų (įskaitant brangius ir vertingus daiktus) praradimą ar lagamino sugadinimą.

BENDROSIOS TAISYKLĖS

 • Jūsų pačių saugumui svečių namai ir jai priklausanti teritorija yra stebima vaizdo kameromis.
 • Nuo 22.00 val. iki 7.00 val. svečių namuose – ramybės laikas. Prašome gerbti savo ir kitų svečių poilsį. Jei svečiai nesilaiko numatytų reikalavimų, jie atsako LR įstatymų numatyta tvarka.
 • Svečių namai neatsako už kambariuose ar kitose svečių namų vietose paliktus daiktus. Jūsų daiktų saugumui užtikrinti, siūlome vertingus daiktus, brangenybes, dokumentus laikyti seifuose, kurie yra kiekviename kambaryje.
 • Jei pastebėjote technikos ar įrangos gedimus, prašome pranešti viešbučio administracijai. Nerekomenduojama patiems remontuoti ar kitais būdais keisti technikos ar įrangos trūkumus bei gedimus.
 • Elektros prietaisus prašome naudoti tik pagal jų paskirtį. Jei iškilo klausimų ar neaiškumų, kaip naudotis prietaisais, prašome kreiptis į svečių namų registratūros darbuotoją.
 • Visi daiktai, esantys kambariuose ar kitose svečių namų patalpose, teritorijoje, yra svečių namų nuosavybė. Todėl svečiai negali išsineši jokių daiktų, išvykdami iš svečių namų, išskyrus vienkartinio naudojimo higienos priemones.
 • Kambariuose ir bendro naudojimo patalpose neleidžiama perstumdyti baldų ar pernešti juos į kitus kambarius, rašyti ar kitokiu būdu gadinti svečių namų sienas, baldus ir kitą inventorių.
 • Prašome nepažeisti viešosios tvarkos, netrukdyti kitiems svečiams naudotis svečių namų paslaugomis, netriukšmauti, nešiukšlinti, nesukelti sau ir kitiems pavojingų situacijų, nepalikti kartu atvykusių nepilnamečių asmenų be priežiūros.
 • Jei pastebėjote, kad poilsis yra trukdomas, prašome pranešti svečių namų registratūrai.
 • Svečiai su gyvūnais į viešbutį nepriimami.
 • Šiuo metu neturime galimybės apgyvendinti žmonių su negalia.
 • Svečių namai “Lavender Inn” įsipareigoja rastus svečių daiktus kambariuose saugoti ir jais nesinaudoti ne ilgiau kaip 3 mėnesius po svečių išvykimo. Esant galimybei, apie rastus ar paliktus daiktus svečiai yra informuojami svečio registracijos kortelėje nurodytais kontaktais.
 • Šalia svečių namų yra gilus vandens telkinys. Rekomenduojame laikytis saugumo reikalavimų maudantis ar plaukiojant vandens prietaisais, taip pat nerekomenduojama plaukioti ir maudytis esant neblaiviems ar apsvaigusiems nuo kitų psichotropinių medžiagų.
 • Draudžiama, bet kokiais veiksmais niokoti augalus, esančius svečių namų teritorijoje ir už jos ribų. Negalima pilti sūrių, rūgščių, aliejinių skysčių, kavos ir kt. ant žemės bei augalų.
 • Svečių namų teritorijoje kurti laužus draudžiama.
 • Svečių namų “Lavender Inn” personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, gali sutrikdyti svečių namų tvarką, kelti pavojų kitų svečių saugumui. Esant reikalui, iškviečiama policija arba apsaugos tarnyba.

KAMBARIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 • Svečių namams padarytą materialinę žalą privalo atlyginti svečias.
 • Jei svečias nori apgyvendinti papildomą asmenį kambaryje, apie tai būtina informuoti svečių namų registratūros darbuotoją, nes kambariuose gali nakvoti tik prisiregistravę asmenys. Mokestis už papildomą asmenį bus paskaičiuotas pagal svečių namų įkainius.
 • Antklodės, rankšluosčiai ir patalynė negali būti išsinešami iš kambario ar naudojami lauko pramogoms.
 • Svečių namų kambariuose ir bendrose patalpose nerūkoma. Rūkyti galima tik tam specialiai įrengtose vietose.
 • Mini bare esančius alkoholinius gėrimus įsigyti ir vartoti gali tik asmenys nuo 20 metų.

INTYMAUS KAMBARIO NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 • Šiam kambariui galioja visos kitų kambarių naudojimo taisyklės.
 • Intymiajame kambaryje gali apsigyventi ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.
 • Draudžiama apgyvendinti ir atsivesti nepilnamečius asmenis.
 • Visi kambaryje esantys daiktai, įskaitant sekso reikmenis, žaislus ir kitus priklausinius, yra svečių namų nuosavybė, kurią privalu saugoti ir pasinaudojus palikti švarius.

SPA KOMPLEKSO TAISYKLĖS

 • Kiekvienam svečiui siūlomas nemokamas apsilankymas baseino ir saunos zonoje, nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
 • Su SPA zonos taisyklėmis būtina susipažinti ir jų laikytis. Taisykles rasite SPA zonoje ir svečių namų registratūroje.

PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

Svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių:

 • išeinant iš kambario, išjungti elektros prietaisus iš elektros lizdų: televizorių, arbatinuką, lygintuvą, kondicionierių, apšvietimo lempas ir kt.;
 • nedengti toršerų, stalinių lempų degiomis medžiagomis;
 • negalima į kambarį atsinešti ir jame laikyti degiųjų skysčių bei panašių medžiagų, keliančių gaisro pavojų;
 • pasistengti gerai įsiminti evakuacinius išėjimus;
 • kilus gaisrui Jūsų kambaryje, ar išgirdus priešgaisrines sirenas, nedelsdami palikite kambarį, praneškite apie tai svečių namų registratūrai arba priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112.

PAREIŠKIMAI IR PAGEIDAVIMAI

Svečių namų „Lavender Inn“ administracija visada laukia svečių pageidavimų ir pasiūlymų, kad galėtų gerinti teikiamų paslaugų kokybę.

Power by

Download Free AZ | Free Wordpress Themes